Clock

Wnioski o pożyczkę są rozpatrywane codziennie w godzinach:  8:00 - 22:00 

Przelewy bankowe są wykonywane codziennie w godzinach:  8:00 - 21:00

Informacja telefoniczna jest udzielana codziennie w godzinach: 7:00 - 23:00

Phone

Biuro obsługi klienta:

+48 222 668 302


Infolinia:

+48 801 011 537

Sprawy dotyczące płatności:

+48 222 668 304

E-mail

E-mail:
info@sohocredit.com

Jak to działa?

1

Rejestracja

Aby otrzymać pożyczkę zarejestruj się wypełniając poprawnie formularz rejestracyjny oraz przelew 1 zł na nasze konto bankowe.

2

Złóż wniosek

Wejdź na swój profil i zaznacz kwotę oraz okres czasu na jaki chcesz uzyskać pożyczkę.

3

Otrzymaj pożyczkę

Wniosek o pożyczkę zostanie rozpatrzony w ciągu kilku minut.

Time

Pożyczka konsumencka w ciągu 15 minut - bez poręczycieli, bez zbędnych formalności. 

Wnioskodawcy są sprawdzani w bazach BIGInfomonitor S.A., KRD BIG S.A., ERIF BIG S.A.

Konsumenci posiadający rachunek bankowy w bankach:

  • PKO BP
  • BZ WBK
  • Alior Bank
  • Millennium Bank
  • PEKAO SA
  • BRE/Multibank/mBank

otrzymają przelew w ciągu kilku minut

Konsumenci innych banków otrzymają przelew w następnym dniu roboczym.

Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, telefon 48 222 668 302. NIP: 525 254 26 60, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1 PLN. Dla pierwszej pożyczki RRSO wynosi 0%. Reprezentatywny przykład: kwota pożyczki 500 zł, okres trwania umowy pożyczki 30 dni, RRSO wynosi 747,3%, prowizja 95,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty 595,50 zł (stan na dzień 01.06.2013) 

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek karnych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, liczonej od kwoty pożyczki.  Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami pisemnych wezwań do zapłaty przesyłanych listem poleconym w 30 oraz w 60 dniu od ostatniego dnia okresu trwania pożyczki w wysokości 10,00 PLN za każde takie wezwanie. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Pożyczkobiorca posiada możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Przedłużenie takie nie odbywa się automatycznie, jest zależne wyłącznie od woli Pożyczkobiorcy i odbywa się po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę opłaty za przedłużenie, której wysokość jest uzależniona od kwoty pożyczki oraz terminu przedłużenia.